IBAS

IBAS er en pålidelig og fuldstændig uafhængig tredjepart, som tilbyder afgørelser til kunder, der har en uløst tvist med deres operatør. bet365 er en registreret IBAS-operatør.

IBAS' forpligtelse

1. At garantere begge parter en upartisk og fair behandling.
2. At undersøge alle sager hver for sig.
3. At bedømme hver sag på dens faktum under hensynstagen til operatørens regler.
4. At administrere et omfattende og ajourført register over operatører, der som medlemmer har erklæret sig villige til at rette sig efter IBAS' afgørelser i tvister.
5. At opretholde et panel af eksperter (uden tilknytning til bookmaker-/gamingbranchen), der har den nødvendige erfaring og forståelse til at levere pålidelige voldgiftsafgørelser.
6. At give alle stridsspørgsmål den rette behandling og opmærksomhed.
7. At sikre fortrolighed med hensyn til al kommunikation til hver en tid under voldgiftssagen.

Hvordan fungerer IBAS?

Tvister henvises til IBAS via en standardvoldgiftsform, hvor alle oplysninger om tvisten skal oplyses. IBAS afsiger under ingen omstændigheder kendelser personligt eller telefonisk.

Proceduren for afgørelse af en tvist

Først når servicemanageren er tilfreds med, at alle andre muligheder for at løse problemet er blevet afprøvet, vil vores ekspertpanel blive bedt om at give deres afgørelser.
1. Kunder kan ringe til IBAS på telefon +44 (0) 207 347 5883 (Kun på engelsk), som er åbent 24 timer i døgnet, og bede om en voldgiftsform. Besøg IBAS-hjemmesiden, hvis du ønsker yderligere kontaktoplysninger.
2. Kunden skal udfylde formularen omhyggeligt med alle relevante oplysninger/beviser.
3. Når servicemanageren modtager formularen, vil han henvise tvisten til IBAS-panelet, så de kan afgøre sagen, hvis han mener, at det er passende.
Når panelet er nået frem til en afgørelse, vil begge parter blive informeret skriftligt om afgørelsen.

Kan en IBAS-afgørelse håndhæves?

Alle operatører, registreret hos IBAS, har erklæret sig villige til at rette sig efter en IBAS-afgørelse. Enhver registreret operatør, der ikke opfylder sine forpligtelser, vil blive slettet af registret.

IBAS's mål

1. At stræbe efter at skabe en bedre forståelse mellem operatører og deres kunder.
2. At arbejde for konsekvens, klarhed og fairness i alle operatørers regler.
3. At rådgive både operatører og kunder om almindeligt forekommende ugyldige eller uacceptable væddemål i et forsøg på at reducere antallet af tvister.
4. At opmuntre registrerede operatører til at vise IBAS-symbolet på deres forretningssteder eller hjemmeside (www.ibas-uk.com) for at vise kunden deres forpligtelse.
5. At søge konstant forbedring af IBAS til glæde for både kunder og operatører.

Platformen onlinetvistbilæggelse (OTB)

Alternativt, kan du henvise sagen til voldgift via OTB-platformen.