ESSA

bet365 er medlem af European Sports Security Association ("ESSA"), som er en non-profit organisation, der overvåger og kontrollerer uregelmæssige spillemønstre og mulige tilfælde af manipulation af sportsbegivenheder. Som medlem deltager bet365 i et tidligt varslingssystem, som har til formål at identificere sådan spilleadfærd.

I tilfælde af at bet365 modtager sådan en varsling, forbeholder bet365 sig retten til at:

(i) afslutte tilbud på ethvert arrangement eller enhver serie af arrangementer i ethvert af sine markeder; og

(ii) udsætte og/eller tilbageholde udbetalinger fra ethvert arrangement eller enhver serie af arrangementer I ethvert af sine markeder, frem til arrangementet er blevet renset for tvivl af det relevante idrætsforbund via ESSA.

I tilfælde hvor aktiv manipulation bekræftes af ESSA, samarbejdes der med de relevante idrætsforbund, og bet365 forbeholder sig retten til at suspendere spil, som er placeret på et sådant arrangement enten af et individ, som er identificeret af ESSA, og som har siddet med insider-information angående spil, eller et individ, som i følge bet365 er forbundet, samarbejder med eller på anden måde er involveret med et sådant individ.