Regler og Vilkår

Disse regler og vilkår gælder fra 01/03/2018. Alle tidligere regler og vilkår annulleres.

A. INDLEDNING

1. Ved at bruge og/eller besøge dele (herunder underdomæner) af bet365.dk hjemmesiden eller andre hjemmesider eller applikationer, som vi ejer ("hjemmesiden") og/eller registrere dig på hjemmesiden, indgår du en kontrakt med bet365 og accepterer at være bundet af (i) disse regler og vilkår, (ii) vores regler om fortrolighed; (iii) vores regler om cookies; og (iv) reglerne der er gældende for vores væddemål eller gaming-produkter som yderligere uddybet i afsnit 2 nedenunder (samlet betegnet som 'regler'), og anses for at have accepteret og forstået alle disse regler.

Du bedes læse reglerne grundigt, og hvis du ikke kan acceptere disse regler, skal du ikke bruge hjemmesiden. Disse regler gælder også for alle væddemål via mobilenheder herunder downloadede apps til en mobilenhed (som hvis henvisningerne til din brug af hjemmesiden var henvisninger til din brug af vores væddemålsfaciliteter via en mobilenhed).

2. Når du spiller spil eller placerer et væddemål (med henblik på at deltage i spil eller placeret et væddemål via hjemmesiden) via hjemmesiden, accepterer du at være bundet af reglerne, som gælder for de relevante produkter, der er tilgængelige på hjemmesiden fra tid til anden. Reglerne findes i Hjælp-menuen, eller mere specifikt:

(a) Regler for Sport-siden findes ved at klikke her;

(b) Regler for Casino-siden findes ved at klikke her;

(c) Regler for Poker-siden findes ved at klikke her;

(d) Regler for Games-siden findes ved at klikke her; og

(e) Regler for Vegas-siden findes ved at klikke her.

3. Når der henvises til "bet365", "vi", "vores" eller "os", refereres der til:

Hillside (New Media Malta) Plc, en virksomhed, der er stiftet i Malta (selskabsnummer c.66039), med registreret kontor på Office 1/2373, Level G, Quantum House, 75 Abate Rigord Street, Ta’ Xbiex XBX 1120, Malta, og med hovedkontor på Unit 1.1, First Floor, Waterport Place, 2 Europort Avenue, Gibraltar (med registreringsnummer 113459). Hillside (New Media Malta) Plc er licenseret og reguleret af Spillemyndigheden.

Bemærk venligst, at vores danske licenser kun er gyldige i Danmark og Grønland.

4. Vi kan finde det nødvendigt at ændre disse regler og vilkår af forskellige årsager (herunder at overholde gældende love og regler og lovgivningsmæssige krav). Alle ændringer vil blive offentliggjort på hjemmesiden. De seneste regler er tilgængelige på hjemmesiden. Hvis en ændring er uacceptabel for dig, bør du ophøre med at bruge hjemmesiden og/eller din konto. Men hvis du fortsætter med at bruge hjemmesiden efter den dato, hvor ændringerne til disse regler og vilkår træder i kraft, vil du blive anset for at have godkendt disse ændringer.

5. Referencer til "dig", "din" eller "kunden" er referencer til en person, der bruger hjemmesiden eller bet365's tjenester og/eller er en registreret kunde hos bet365.

6. Som du ved, kan retten til adgang til og/eller brug af hjemmesiden (herunder nogle eller alle de produkter, der tilbydes via hjemmesiden) være ulovlig i visse lande (herunder for eksempel USA). Du er ansvarlig for at afgøre, om din adgang til og/eller brug af hjemmesiden er i overensstemmelse med gældende lovgivning i dit område, og du garanterer over for os, at spil ikke er ulovligt i det territorium, hvor du befinder dig.

7. bet365 bestræber sig på at yde en god kundeservice. Som led heri støtter bet365 op om ansvarligt spil. For yderligere oplysninger kan du klikke her. Bemærk venligst at udover funktionerne selvudelukkelse og indbetalingsgrænser, som bet365 stiller til rådighed, kan spillere også vælge en midlertidig eller permanent selvudelukkelse fra væddemål og online spil i Danmark ved at registrere sig i Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS). bet365 vil bruge rimelige bestræbelser på at håndhæve sin ansvarlige spillepolitik, men bet365 vil ikke acceptere nogen form for ansvar eller erstatningsansvar, hvis du alligevel fortsætter spil og/eller forsøger at bruge hjemmesiden med det formål bevidst at undgå de relevante foranstaltninger og/eller bet365 ikke er i stand til at håndhæve sine foranstaltninger/politikker af grunde der er uden for bet365's rimelige kontrol.

B. DIN BET365-KONTO

1. Ansøgning

1.1 Alle ansøgere skal være over 18 år og myndige for at kunne spille eller blive registreret hos bet365. bet365 forbeholder sig retten til at bede alle kunder om bevis for alder og lukke deres konto, indtil vi har modtaget tilstrækkelig dokumentation. bet365 tager sit ansvar med hensyn til mindreårigt spil og ansvarligt spil meget alvorligt (klik her for yderligere oplysninger).

1.2 Alle oplysninger der gives ved registrering på siden SKAL være præcise og komplette i alle henseender. Hvor dette ikke er tilfældet, reserverer vi rettigheden til at suspendere kontoen og behandle alle indbetalinger på spillekontoen som ugyldige (og alle gevinster, som er opstået fra en sådan indbetaling). Hvis en konto suspenderes, skal kunden kontakte os.

1.3 bet365 kan bekræfte en kundes adresse ved at sende et adressebekræftelsesbrev til kunden. Der kan være vedlagt regelbog, brochure og telebet-kort. Al korrespondance vil være diskret og der vil ikke være nogen henvisninger til bet365 på konvolutten. Når en sådan korrespondance er indledt, kan alle tilbud og udbetalinger blive sat i bero, indtil adressen er blevet bekræftet.

1.4 Ved at acceptere Reglerne og/eller registrere dig for at bruge hjemmesiden, erklærer du dig enig i, at vi har ret til fra tid til anden at udføre identifikations-, kredit- og anden kontrol, som vi kan have brug for og/eller bliver pålagt af relevant lovgivning og/eller af relevante myndigheder i forbindelse med brug af hjemmesiden og vores produkter generelt. Du indvilliger i at give alle disse oplysninger, som vi har brug for i forbindelse med disse kontroller. Vi er berettiget til at suspendere eller begrænse din konto, indtil vi vurderer, at disse kontroller er gennemført.

1.5 Som en del af registreringsprocessen kan vi udlevere dine oplysninger til autoriserede kreditoplysningsbureauer for at bekræfte din identitet og dine betalingskortoplysninger. Du accepterer, at vi kan behandle sådanne oplysninger i forbindelse med din registrering. Ifølge betingelserne for vores tilladelse er vi forpligtet til at sammenholde registreringer med det danske CPR- register (for at kontrollere at det indtastede CPR-nummer er korrekt) og Spillemyndighedens Register Over Frivilligt Udelukkede Spillere (ROFUS) hver gang du logger ind (for at sikre at du ikke er registreret som selvudelukket spiller siden dit sidste besøg). Du accepterer, at vi må behandle dine oplysninger på denne måde i forbindelse med din registrering og din fortsatte relation til os. Vi forbeholder os endvidere retten til at kræve at du, som en del af registreringsprocessen, benytter en digital signatur (f.eks. NemID), når du logger ind på din konto.

1.6 Kunder må kun åbne én konto. Hvis vi skulle identificere kunder, der har mere end én konto, kan vi efter eget skøn enten suspendere disse konti eller behandle sådanne konti som én samlet konto.

1.7 Kunder bedes holde deres registreringsoplysninger opdaterede. Alle oplysninger kan ændres i afsnittet med personlige detaljer på hjemmesiden. Hvis du har brug for hjælp, bedes du kontakte os.

2. Kontooplysninger

2.1 bet365 tillader alle kunder at vælge deres egen kombination af brugernavn og adgangskode. Som kunde bedes du holde disse oplysninger hemmelige, da du er ansvarlig for alle spil placeret via din konto og andre aktiviteter på din konto.

2.2 Væddemål er gældende, hvis brugernavn og adgangskode er blevet indtastet korrekt eller hvis du logger ind på din konto via Touch ID eller Face ID (hvad enten det er godkendt af dig eller ej) dog under forudsætning af, at der er tilstrækkelige midler på kontoen. 

2.3 Hvis du aktiverer Touch ID eller Face ID og har mistanke om, at en tredjepart kan have adgang til din konto via denne metode, bør du øjeblikkeligt deaktivere Touch ID eller Face ID på alle dine enheder og kontakte os. Du er ansvarlig for sikkerheden på din(e) enhed(er) og for alle indsatser/væddemål, der placeres på din konto og alle andre aktiviteter, der finder sted på din konto.

2.4 Du har kun tilladelse til at bruge din spillerkonto til at placere væddemål på dine egne vegne. Ved at undersøge din kontos historik kan du identificere eventuel uberettiget brug af din konto. Hvis du på noget tidspunkt opdager eller har mistanke om uberettiget brug af din konto, bedes du kontakte os. Hvis du på noget tidspunkt mener eller har mistanke om, at en tredjepart har kendskab til dit brugernavn og/eller kodeord, bør du straks ændre disse oplysninger via hjemmesiden. I tilfælde af, at du glemmer hele eller dele af dine oplysninger til login, bedes du kontakte os.

2.5 Du er ansvarlig for alle transaktioner der er foretaget ved brug af de korrekte kontooplysninger. Hvis du mister dine kontooplysninger eller mener, at en anden person kan have dine kontooplysninger, bedes du straks kontakte os.

2.6 Bemærk venligst, at kortindehaverens detaljer og andre følsomme data aldrig skal sendes til os via en ukrypteret e-mail.

2.7 Du kan når som helst se den aktuelle saldo og transaktionshistorik på din konto, når du er logget ind på din konto på hjemmesiden.

3. Personlige detaljer

3.1 Vi vil overholde gældende lovgivning vedrørende beskyttelse af personlige data i forhold til de personlige oplysninger, du leverer til os. Dine personlige oplysninger behandles i overensstemmelse med vores regler om fortrolighed, som du kan læse en kopi af ved at klikke her.

4. Udelukkelse og lukning

4.1 Hvis du ønsker at lukke din konto, bedes du kontakte os. En eventuel negativ saldo på din konto skal betales omgående til bet365, og din konto lukkes ikke, før det relevante beløb, der skyldes til bet365, er betalt fuldt ud.

4.2 bet365 forbeholder sig retten til at lukke eller suspendere din konto til enhver tid af en hvilken som helst årsag. Uden at begrænse den foregående sætning har bet365 ret til at lukke eller suspendere din konto, hvis:

(a) du går konkurs;

(b) bet365 mener, at du har brugt hjemmesiden på en bedragerisk måde eller til ulovlige og/eller upassende formål;

(c) bet365 mener, at du har brugt hjemmesiden på en urimelig måde eller bevidst har snydt eller på urimelig vis har udnyttet bet365 eller nogen af dennes kunder eller hvis din konto anvendes til en tredjeparts fordel;

(d) bet365 anmodes om at gøre dette af politiet, en regulerende myndighed eller en domstol;

(e) bet365 mener, at enhver af de begivenheder, der refereres til i (a) til (c) ovenfor, kan være sket eller forventes at forekomme; eller

(f) din konto anses for at være hvilende, og saldoen er i eller rammer nul i overensstemmelse med nedenstående afsnit B 5.1.

4.3 Hvis bet365 lukker eller suspenderer din konto for en af de grunde, der er nævnt i (a) til (e) ovenfor, er du ansvarlig for ethvert erstatningskrav, tab, gæld, skade, omkostninger og udgifter pådraget eller lidt af bet365 (samlet 'erstatningskrav') og skal derfor yde erstatning og holde bet365 skadeløsholde af efterspørgslen efter sådanne krav. I de tilfælde, der er nævnt i (a) til (e) ovenfor, har bet365 desuden ret til at tilbageholde og/eller bibeholder ethvert og alle beløb, som ellers ville være blevet betalt eller skal betales til dig (herunder eventuelle gevinster eller bonusbetalinger).

5. Hvilende konto

5.1 Fra den 31. juli 2014 pålægger bet365 et administrationsgebyr til alle konti, som har været 'inaktive' i en sammenhængende periode på mindst 365 dage i overensstemmelse med følgende procedure. En konto anses for at være 'inaktiv', hvis ingen af de følgende handlinger finder sted i en periode: (i) en succesfuld indbetaling; (ii) et sportsvæddemål placeres; eller (iii) deltagelse i et vilkårligt Casino-, Poker-, Games- eller Vegas-produkt.

(a) Hvis din konto forbliver 'inaktiv' i en sammenhængende periode på 365 dage, anses din konto for at være 'hvilende', og hvis saldoen på din konto er nul, lukkes din konto, og ingen gebyrer pålægges.

(b) Hvis din konto har en positiv saldo, når den anses for at være hvilende, kontakter bet365 dig via detaljerne, som du opgav, da du registrerede dig (eller som er opdateret af dig).

(c)Hvis din konto forbliver hvilende, efter et minimum af 28 dage efter bet365 forsøgte at kontakte dig første gang for at informere dig om, at din konto er hvilende, fratrækker bet365 et månedligt administrationsgebyr på £2 (eller tilsvarende i anden valuta) eller 5% af din saldo, efter din konto anses for at være hvilende (hvad end er størst).

(d) Administrationsgebyret, der udregnes i overensstemmelse med (c) ovenfor, fratrækkes din saldo, efter den tidligere omtalte 28 dages indberetningsperiode udløber og hver 28. dag derefter til samme rate indtil: (i) din saldo rammer nul, hvorefter ingen yderligere administrationsgebyrer fratrækkes, og din konto lukkes; eller (ii) du 'genaktiverer' din konto, hvorefter ingen yderligere administrationsgebyrer fratrækkes.

5.2 Du kan 'genaktivere' din konto ved at: (i) foretage en succesfuld indbetaling; (ii) placere et sportsvæddemål; eller (iii) spille/deltage i et vilkårligt Casino-, Poker-, Games- eller Vegas-produkt.

5.3 Du kan anmode om en refundering af administrationsgebyrer ved at kontakte vores kundeservice.

C. DINE FINANSER

1. Indbetalinger og indsatser

1.1 Du kan kun satse med det tilgængelige beløb på din konto. Ønsker du at placere væddemål eller deltage i spil, skal du derfor sætte penge ind på din konto. For yderligere information om, hvordan du kan indbetale, udbetale og overføre penge bedes du gå til indbetalinger/udbetalinger.

1.2 Du bør kun indbetale penge til din konto, som skal bruges til at spille på hjemmesiden. Vi er berettiget til at suspendere eller lukke din konto, hvis vi med rimelighed mener eller har grund til at tro, at du indsætter penge uden intention om at bruge dem til spil. I sådanne tilfælde forbeholder vi os ret til at rapportere videre til de relevante myndigheder.

1.3 For betalingsmetoder, som kræver en bestemt kontoindehaver, bør du kun indbetale midler til din spillekonto fra en kilde, hvor dit navn står som kontoindehaver. I tilfælde hvor bet365 konstaterer, at navnet på kontoindehaveren ikke stemmer overens med det navn, der er registreret hos bet365, forbeholder vi os retten til at betragte indbetalinger til den pågældende spillekonto som ugyldige (ligeledes vil eventuelle gevinster, som måtte opstå som følge af sådanne indbetalinger, blive betragtet som ugyldige).

1.4 Penge, som er indbetalt til os, er beskyttet i tilfælde af vores insolvens da disse penge bliver deponeret hos vores bank på klientkonti, der er adskilt fra vores egne konti. Penge, der er indbetalt hos os, på din konto optjener ikke renter.

1.5 Medarbejdere hos bet365 vil ikke tilbyde nogen former for kredit, og alle spil skal understøttes af tilstrækkelige midler på kundens konto. bet365 forbeholder sig ret til at annullere ethvert væddemål/spil, der fejlagtigt er blevet accepteret, mens kontoen ikke havde tilstrækkelige midler til at dække væddemålet/spillet. Hvis midler bliver krediteret en kundes konto ved en fejl, er det kundens ansvar med det samme at informere bet365 herom. bet365 vil inddrive disse midler via kontojustering.

1.6 Medmindre andet er angivet, er alle eksempler på hjemmesiden givet i britiske pund. Ved alle transaktion, der kræver en valutaveksling, vil den gældende vekselkurs være mid-rate, som anført af Financial Times. De tilgængelige valutaer er nævnt i Appendiks et til disse regler og vilkår, som kan findes på hjemmesiden.

1.7 Når en valuta er valgt, vil penge blive indbetalt, satset og gevinster blive udbetalt i denne valuta. Hvis du ønsker at ændre den anvendte valuta, bedes du kontakte os.

1.8 Du er kun berettiget til at bruge vores valutavekslings-service med henblik på at placere spil eller væddemål via hjemmesiden ("godkendt formål"). Du er ikke berettiget til at bruge denne service til andre formål end det godkendte formål (herunder kurssikring, spekulativ handel eller enhver anden valuta handel). Hvis bet365 mener, at du bruger denne service af en anden grund end det godkendte formål, har bet365 ret til at lukke eller suspendere din konto, og du:

(a) er ansvarlig for ethvert krav som opstod i forbindelse hermed, og

(b) skal på vores efterspørgsel skadesløsholde bet365 for sådanne krav.

1.9 Desuden er bet365 berettiget til at tilbageholde og/eller beholde ethvert beløb tjent eller modtaget af dig som en følge af eller i forbindelse med dit 'uautoriserede' brug af hjemmesiden, herunder aktiviteter, som ikke har et godkendt formål.

1.10 bet365 opkræver ikke noget gebyr for indbetalinger foretaget via kredit-/debitkort, men vær venligst opmærksom på, at nogle kortudstedere anser spilletransaktioner som 'kontantbetalinger' og kan derfor opkræve et kontant forskudsgebyr. Forhør dig venligst hos din kortudsteder for yderligere detaljer.

2. Udbetalinger

2.1 Hvor det er muligt vil alle udbetalinger gennemføres til den betalingskonto, hvorfra indbetalingerne blev foretaget. Det er kun den registrerede kontoholder, der kan anmode om udbetalinger, og udbetalinger vil kun ske til denne person.

2.2 Ved de fleste betalingsmetoder kan udbetalinger gennemføres ved at klikke på ‘Udbetal’ på bet365-hjemmesiden under forudsætning af, at der er tilstrækkelige midler på din konto. Der er ikke noget fastsat maksimumsbeløb på udbetalinger pr. dag, men udbetalingsforespørgsler på beløb større end £20.000 eller tilsvarende i anden valuta kan kræve yderligere foranstaltninger. For flere oplysninger om en specifik betalingsmetode henviser vi til indbetalinger/udbetalinger.

2.3 Såfremt indbetalingsbeløbet ikke er blevet gennemspillet til fulde før der anmodes om en udbetaling, forbeholder bet365 sig ret til at fratrække et gebyr fra kundens konto til dækning af alle rimelige omkostninger relateret til både ind- og udbetalingen. Om nødvendigt kan værdien af udbetalingen reduceres tilsvarende.

2.4 Hvis indbetalingsmetoden til kontoen er paysafecard, og hvis ikke hele indbetalingsbeløbet er blevet gennemspillet, før der anmodes om en udbetaling, eller hvis der er tegn på, at der er indgået en række væddemål, der uanset væddemålsudfaldet resulterer i et garanteret overskud, eller hvor al gennemspilning bevidst foretages som lavriskovæddemål, forbeholder bet365 sig ret til at anmode om en kvittering for køb af indbetalingsbeløbet, før nogen udbetaling gennemføres.

3. Inaktiv konto med penge på

3.1 Suspenderede konti - Du er velkommen til at kontakte os for at arrangere en udbetaling af eventuelle penge på din konto, når den er blevet suspenderet. bet365 forbeholder sig retten til at tilbageholde eventuelle midler, i de tilfælde hvor der er mistanke om svindel, indtil situationen er løst.

3.2 Lukkede og selvudelukkede konti - Vi vil bestræbe os på at returnere alle midler til dig, således at saldoen går i nul i tilfælde af lukning af din konto eller selvudelukkelse. Eventuelle beløb som vil blive overført til din konto efter lukning eller selvudelukkelse udbetales kun til dig efter forespørgsel.

3.3 Uafsluttede spil

Casino - Hvis din forbindelse afbrydes når du spiller et casinospil hos bet365, hvilket resulterer i et uafsluttet spil, føres du tilbage til det spil, du spillede, og præcis til det sted, hvor spillet blev afbrudt. Du har 90 dage til at færdiggøre spillet, inden det afsluttes. Hvis du ikke afslutter spillet i løbet af de 90 dage, afsluttes spillet som tabt.

Games og Vegas - Hvis et spil afbrydes af en hvilken som helst årsag efter et spil er placeret, hvilket resulterer i et uafsluttet spil, har du 8 minutter til at genetablere forbindelsen; ellers afsluttes spillet som tabt.

Du kan se spillets resultat, når det er afsluttet, i sektionen Historik.

4. Andet

4.1 Hvis vi pådrager os tilbageførsler, ændringer eller andre udgifter i forbindelse med din konto, forbeholder vi os ret til at opkræve dig for de udgifter, vi har pådraget os i denne forbindelse.

4.2 Vi kan til enhver tid modregne en eventuel positiv saldo på din konto mod ethvert beløb, du skylder enhver virksomhed inden for bet365-gruppen.

4.3 Hvis lovene i din jurisdiktion kræver, at spillere skal rapportere deres gevinster og tab til skatte- og/eller andre myndigheder, så er det dit ansvar at gøre dette.

4.4 Internet gambling kan være ulovligt i den jurisdiktion, hvor du befinder dig. Hvis dette er tilfældet har du ikke tilladelse til at bruge dit betalingskort til at gennemføre transaktionen. Dog vil alle væddemål/spil accepteret fra sådanne jurisdiktioner gælde - uanset af om de vinder eller taber.

D. VÆDDEMÅLSPROCEDURE

1. Placere væddemål/spil

1.1 bet365 forbeholder sig ret til efter eget skøn at afvise hele eller dele af alle væddemål, der anmodes om. Alle væddemål placeres på eget ansvar og efter eget skøn.

1.2 Vi accepterer kun væddemål, der indgås online (herunder via mobilenheder eller downloadede apps til mobilenheder). Væddemål accepteres ikke i nogen anden form (post, e-mail, fax osv.) og vil ikke være gyldige, hvis de modtages, uanset væddemålets udfald.

1.3 Det er kundens ansvar at sikre, at oplysningerne i forbindelse med deres væddemål er korrekte. Når væddemål er blevet placeret, kan de ikke annulleres af kunden. Væddemål kan kun ændres af kunden via vores funktion Rediger væddemål, hvor dette er muligt. bet365 forbeholder sig ret til at annullere et væddemål på ethvert tidspunkt.

1.4 Dine midler allokeres til væddemål/indsatser i den rækkefølge, de blev placeret, og er ikke tilgængelige for anden brug. bet365 forbeholder sig retten til at annullere og/eller tilbageføre transaktioner, der foretages efter et væddemål/indsats placeres med allokerede midler enten på det pågældende tidspunkt eller med tilbagevirkende kraft.

2. Bekræftelse af væddemål/spil

2.1 Væddemål/spil er ikke gyldige, hvis der er utilstrækkelige midler på din konto.

2.2 Et væddemål, som du anmoder om, er først gyldigt, når det accepteres af bet365s servere. Hvert gyldigt væddemål får en unik transaktionskode. Vi er ikke ansvarlige for afgørelsen af væddemål, som ikke udstedes med en unik transaktionskode. Hvis du er usikker på et væddemåls gyldighed, bedes du tjekke din kontohistorik eller kontakte os.

2.3 Desuagtet det ovenover angivne vil væddemål, der er placeret via debit-/kreditkort, ikke være gyldige, før vi har modtaget den fulde betaling. Væddemålet bliver automatisk annulleret, hvis vi ikke har modtaget betalingen, før eventen, som væddemålet omhandler, finder sted.

2.4 Hvis der skulle opstå uenighed, accepterer du og bet365, at bet365's database med transaktionsloggen skal afgøre tvisten endeligt.

3. Tilbud

3.1 Alle kundetilbud er begrænset til ét pr. person, familie, husstandsadresse, e-mail-adresse, telefonnummer, samme kontonummer (f.eks. kreditkort, neteller osv.), mobilenhed, applikation download og delt tablet eller computer, f.eks. på offentlige biblioteker eller arbejdspladser. Vi forbeholder os ret til at trække ethvert tilbud til enhver kunde eller kundegruppe tilbage efter vores eget skøn. Tilbud gælder kun for kunder, som har fortaget en indbetaling af penge hos bet365.

3.2 Hvis der er brud på vilkårene for vores markedsføringstilbud, eller tilfælde hvor der er bevis for, at en serie væddemål indgået af en kunde eller en gruppe kunder, som på grund af indbetalingsbonus, forhøjet betaling, gratis og risikofrie væddemål eller alle andre tilbud, resulterer i garanteret kundeprofit uanset resultatet, forbeholder bet365 sig retten til at tilbagekræve bonuselementet ved sådanne tilbud og efter eget skøn enten afgøre væddemålene til de korrekte odds, annullere det gratis og risikofrie væddemål eller annullere ethvert væddemål finansieret af indbetalingsbonussen. Ydermere forbeholder bet365 sig retten til at pålægge kunden administrative gebyrer, op til værdien af indbetalingsbonussen, det gratis og risikofrie væddemål eller ekstra betaling for at dække de administrative udgifter. bet365 forbeholder sig retten til at bede en hvilken som helst kunde, om at fremskaffe tilstrækkelig tilfredsstillende dokumentation om kundens identitet, før vi kreditere deres konto med bonus, gratis og risikofrie væddemål eller andre tilbud.

3.3 Væddemål/spil indeholdende valg til under odds 1,5 tæller ikke med til opfyldelse af et gennemspilskravet for en bonus. F.eks. en double der involverer Arsenal til odds 1,40 og FCK til odds 1,60 tæller ikke med i gennemspilskravet, da det ene valg er under odds 1,50. Alle tilbud fra bet365 er beregnet til hobbyspillere, og bet365 kan efter eget skøn begrænse kunder i at deltage i enhver kampagne.

3.4 bet365 forbeholder sig ret til at ændre reglerne i eller annullere et kundetilbud til enhver tid.

4. Afregning og gevinster

4.1 Alle væddemål er underlagt spildækningsprovision (herunder maksimumsgevinst) som beskrevet i appendiks to i regler og vilkår.

4.2 bet365 forbeholder sig ret til, til en hver tid og uden varsel, at suspendere et marked (som f.eks. Vinder, Korrekt resultat, Over/under, Antal mål etc.) og/eller annullere væddemål/spil. Når et marked suspenderes, vil alle væddemål der indgås efter suspenderingen blive afvist, og bet365 forbeholder sig retten til at annullere ethvert væddemål/spil, hvor udfaldet var ukendt på tidspunktet hvor suspenderingen finder sted. For at undgå tvivl vil ethvert succesfuldt væddemål/spil før en sådan suspendering blive fuldt udbetalt til kunden i overensstemmelse med disse regler og vilkår (herunder men ikke begrænset til B 4.2 og B 4.3).

4.3 Beregningen for 'retur' er kun til information, og alle væddemål beregnes med indsatsen til de accepterede odds. Ved akkumulator væddemål med ugyldig(e) valg reduceres tallet for 'retur' i overensstemmelse dermed.

4.4 Hvis en kunde medtager en ikke-deltager eller et ugyldigt valg i et akkumulator væddemål, afgøres væddemålet ud fra de resterende valg.

4.5 Gevinster fra afgjorte væddemål føjes til saldoen på din spillekonto. Alle midler/gevinster, der krediteres en konto ved en fejl, må ikke bruges, og bet365 forbeholder sig ret til at erklære alle transaktioner, der involverer sådanne midler, ugyldige og/eller hæve det pågældende beløb fra din konto og/eller tilbageføre transaktionen enten på det pågældende tidspunkt eller med tilbagevirkende kraft.

4.6 bet365 forbeholder sig retten til at tilbageholde betalinger og at erklære væddemål ugyldige, hvis vi har beviser på, at følgende er sket: (i) der stilles tvivl om integriteten af begivenheden (ii) prisen eller potten er blevet manipuleret (iii) kampfiksering har fundet sted. Dokumentation af ovenstående kan være baseret på størrelsen, mængden eller mønstret af indsatser placeret hos bet365 på tværs af flere eller alle vores væddemålskanaler. En beslutning som er truffet af de relevante ledende organer for den pågældende sport (hvis nogen), vil være afgørende. Hvis en kunde skylder penge til bet365 af en eller anden grund, forbeholder vi os retten til at tage højde for dette, inden der foretages udbetalinger til den pågældende kunde.

4.7 Hvor der er tegn på, at en række indsatser, som hver indeholder de samme valg, er placeret ved eller for samme person eller sammenslutning af enkeltpersoner, forbeholder bet365 sig retten til at gøre spillene ugyldige eller tilbageholde udbetaling af gevinster, indtil resultatet af eventuelle senere undersøgelse.

4.8 Ved begivenheder hvor der ikke annonceres nogen officiel 'start', bliver det adviserede starttidspunkt for eventen anset som 'start'. I tilfælde af, at et væddemål uforsætligt accepteres, efter en begivenhed eller en kamp er startet (udover liveodds væddemål tydeligt indikeret på hjemmesiden), er væddemål gældende, forudsat at markedet ikke er afgjort, og at ingen deltagere/hold har opnået en afgørende fordel (f.eks. en stilling, udvisning for det andet hold osv.) på tidspunktet hvor væddemålet er placeret. Hvis resultat af en begivenhed/et marked er kendt, forbeholder bet365 sig retten til at annullere væddemålet, hvad enten det er vundet eller tabt. Ved uenighed om, hvornår et væddemål er placeret, bruges transaktionshistorikken. Alle tidspunkter på hjemmesiden og/eller henvisninger fra bet365 vil være i dansk tid, medmindre andet er angivet.

4.9 Liveoddsvæddemål - I tilfælde hvor vi har grund til at tro, at væddemål er placeret efter markedet er afgjort, eller efter den valgte deltager eller hold har opnået en afgørende fordel (f.eks. en stilling, udvisning for det andet hold osv.), forbeholder vi os ret til at annullere væddemålet uanset dettes resultat.

4.10 Hvis vi ikke kan bekræfte udfaldet af et bestemt markedet (f.eks. pga. tab af direkte billeder), bliver alle væddemål annulleret, medmindre afgørelse af væddemål allerede er fastlagt.

4.11 Hvis en kunde giver tvetydige instruktioner, forbeholder bet365 sig retten til at opdele de indskudte penge mellem potentielle resultater. Hvor dette ikke er praktisk muligt, forbeholder vi os retten til at erklære hele væddemålet ugyldigt. bet365's afgørelse er i alle tilfælde endelig.

E. BRUG AF HJEMMESIDEN

1. Information og indhold

1.1 Informationen, du får adgang til på denne hjemmeside (herunder resultater, statistik, sportsdata, programmer, odds og væddemålstal), er kun til eget personlig brug, og distribution eller kommerciel udnyttelse af sådan information er strengt forbudt. Der gives ingen garanti med hensyn til afbrydelse i levering af sådan information, dens nøjagtighed og heller ikke med hensyn til de resultater, der opnås ved at bruge den. Oplysningerne er ikke beregnet til at fungere som rådgivning eller anbefalinger, men leveres udelukkende som information. Informationerne bør ikke opfattes som noget andet, og væddemål placeres efter eget skøn og egen risiko.

2. Dit udstyr

2.1 Dit hardware eller din mobilenhed og din internetforbindelse kan påvirke ydelsen og/eller driften af hjemmesiden. bet365 garanterer ikke, at hjemmesiden vil fungere uden fejl eller mangler, eller at bet365-tjenester vil køre uden afbrydelse. bet365 accepterer ikke noget ansvar for eventuelle fejl eller problemer, der opstår på grund af dit hardware, din internetforbindelse eller din internet-/telekommunikationsudbyder (som for eksempel hvis du ikke er i stand til at placere væddemål/indsatser, eller hvis du ikke kan se/modtage visse oplysninger i forbindelse med bestemte begivenheder).

2.2 Kunder, der bruger bet365 - På farten (herunder downloadede applikationer) til at placere væddemål, bedes bemærke, at bet365 ikke er ansvarlig for nogen skade på eller tab af data fra den mobilenhed, som softwaren er installeret på. bet365 er heller ikke ansvarlig for nogen opkalds-, data- eller andre afgifter opstået under brug af softwaren.

2.3 For at læse mere om adgangskrav til hjemmesiden og tekniske specifikationer relevant for hjemmesiden bedes du klikke her.

3. Fair anvendelse

3.1 Hjemmesiden og bet365-produkter må kun anvendes til at placere væddemål og spil på begivenheder og gaming-produkter

3.2 Du må ikke bruge hjemmesiden til en tredjeparts fordel eller til et formål, der (ifølge bet365) er ulovligt, krænkende, uanstændigt eller som bet365 finder diskriminerende, bedragerisk, uærligt eller upassende.

3.3 bet365 vil gennemføre strafferetlige og kontraktmæssige sanktioner mod enhver kunde involveret i svindel, uærlighed eller kriminelle handlinger via eller i forbindelse med hjemmesiden eller bet365s produkter. bet365 vil tilbageholde betaling til en kunde, der mistænkes for dette eller hvor betalingen mistænkes for at være til en tredjeparts fordel. Kunden skal yde erstatning og skal på opfordring være forpligtet til at betale til bet365 alle erstatningskrav (som defineret i B.4.3 ovenover), der opstår direkte eller indirekte fra kundens bedrageri, uærlighed eller kriminelle handling.

4. Software og tekniske spørgsmål

4.1 For at du kan bruge visse produkter, der tilbydes på hjemmesiden kan det være nødvendigt at downloade noget software (f.eks. casinospil, der stilles til rådighed via en flash-afspiller). Desuden kan visse tredjeparts produktleverandører kræve, at du accepterer yderligere regler og vilkår for brug af deres produkter. Hvis du ikke accepterer disse tredjeparters regler og vilkår, skal du ikke bruge den relevante tredjeparts software. bet365 accepterer ikke noget ansvar for en hvilken som helst tredjeparts software.

4.2 Du har kun tilladelse til at bruge den software, der stilles dig til rådighed via hjemmesiden, med det formål at bruge produkter på hjemmesiden, og bortset fra i det omfang det tillades af gældende lov, for ingen andre formål overhovedet.

4.3 Vi udsteder hermed en personlig, ikke-eksklusiv ret til dig, som ikke kan overdrages, til at bruge den relevante software med det ene formål at bruge/spille produkter på hjemmesiden (herunder online Casino), i overensstemmelse med følgende bestemmelser.

(a) Du har ikke tilladelse til at: (i) installere eller indlæse softwaren på en server eller anden netværksanordning eller tage skridt til at gøre softwaren tilgængelig via nogen form for "opslagstavle", online-tjeneste, fjernopkald eller netværk for nogen anden person; (ii) give underlicens, overdrage, udleje, bortforpagte, udlåne, overføre eller kopiere (undtagen som udtrykkeligt bestemt andetsteds i denne aftale) din licens til at bruge softwaren eller lave eller distribuere kopier af softwaren; (iii) gå ind i, skaffe adgang til eller forsøge på at gå ind i eller få adgang til eller på anden måde omgå vores sikkerhedssystem eller på nogen måde (herunder, men ikke begrænset til, robotter eller lignende anordninger) gribe forstyrrende ind i de relevante produkter eller hjemmesiden eller forsøge på at foretage nogen ændringer af softwaren og/eller nogen af dens funktioner eller dele heraf, eller (iv) kopiere eller oversætte nogen brugerdokumentation, der leveres 'online' eller i elektronisk format. Hertil kommer, og bortset fra i det mindste omfang det er tilladt i henhold til gældende lov med hensyn til edb-programmer (herunder de formål, der er tilladt i henhold § 296A (1) eller § 50(B)2 i Copyright Designs and Patents Act 1988), har du ikke tilladelse til at: a) oversætte, reverse-engineer, dekompilere, skille ad, ændre, skabe afledte værker på basis af eller på anden måde ændre softwaren; eller b) reverse-engineer, dekompilere, skille ad, ændre, tilpasse, oversætte, gøre noget forsøg på at opdage softwarens kildekode eller skabe afledte værker på basis af softwaren som helhed eller af nogen del af den.

(b) Du ejer ikke softwaren. Softwaren tilhører og er den eksklusive ejendom af bet365 eller en tredjepart softwareleverandør ("softwareleverandør"). Enhver software og tilhørende dokumentation, der er blevet licenseret til bet365, er proprietære produkter af softwareleverandøren og beskyttes i hele verden af copyrightlovgivningen. Din brug af softwaren giver dig ikke ejerskab af nogen dele af softwaren.

(c) Softwaren leveres "i den stand den forefindes" uden garantier, betingelser, tilsagn eller repræsentationer, udtrykkelige eller stiltiende, lovbestemt eller på anden måde. bet365 udelukker hermed alle underforståede vilkår, regler og garantier (herunder for salgbarhed, tilfredsstillende kvalitet og egnethed til et bestemt formål). bet365 garanterer ikke at: (i) softwaren vil opfylde dine krav; (ii) softwaren ikke krænker en tredjeparts intellektuelle ejendomsrettigheder; (iii) drift af softwaren vil være fejlfri og uafbrudt; (iv) eventuelle fejl i softwaren vil blive rettet; eller (v) softwaren eller servere er virus-fri.

(d) I tilfælde af kommunikations- eller systemfejl i forbindelse med afvikling af konti eller andre funktioner eller dele af softwaren, vil hverken bet365 eller softwareleverandøren have noget ansvar over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med sådanne fejl. bet365 forbeholder sig ret til, i tilfælde af en sådanne fejl, at fjerne alle relevante produkter fra hjemmesiden og træffe enhver anden foranstaltning for at korrigere sådanne fejl.

(e) Du anerkender hermed, at bet365 ikke kan kontrollere, hvordan du bruger softwaren. Derfor indlæser og bruger du softwaren på egen risiko. bet365 er ikke ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart i forbindelse med din modtagelse af og/eller brug af softwaren.

(f) Softwaren kan indeholde fortrolige oplysninger, der er hemmelige og værdifulde for softwareleverandøren og/eller bet365. Du er ikke berettiget til at bruge eller videregive sådanne fortrolige oplysninger, bortset fra hvor brugen er i overensstemmelse med disse regler og vilkår.

4.4 Selvom bet365 bestræber sig på at sikre sig, at hjemmesiden er tilgængelig 24 timer i døgnet, er bet365 ikke ansvarlig, hvis hjemmesiden, af en eller anden grund, ikke er tilgængelig på et tidspunkt eller i en given periode. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer, tilrettelser og til at suspendere eller afbryde ethvert aspekt af hjemmesiden, indhold, tjenesteydelser og produkter til rådighed gennem denne, herunder din adgang hertil.

4.5 Du må ikke misbruge hjemmesiden ved at indføre virus, trojanske heste, orme, logiske bomber eller andet materiale, som er ondsindet eller teknologisk skadeligt. I særdeleshed må du ikke opnå adgang uden tilladelse, skade, ødelægge eller forstyrre hjemmesiden eller nogen del af den; alt udstyr og alle netværk som hjemmesiden er lagret på, og enhver software, der bruges i forbindelse med levering af hjemmesiden, eller andet udstyr, software eller hjemmeside, som ejes eller anvendes af en tredjepart. Du må ikke angribe vores hjemmeside via et denial-of-service angreb. Vi vil ikke være ansvarlige for eventuelle tab eller skade forårsaget af et distribueret denial-of-service angreb, virus eller andre teknologisk skadelige materialer, der kan inficere dit computerudstyr, edb-programmer, data eller andet relateret materiale som følge af din brug af hjemmesiden eller til din downloading af materiale, der lægges på hjemmesiden, eller på ethvert websted knyttet til denne.

5. Tredjeparts indhold

5.1 bet365 modtager feeds, kommentarer og indhold fra en række leverandører. Visse produkter fra tredjepartudbydere kan kræve, at du accepterer yderligere regler og vilkår for anvendelsen af deres feeds, kommentarer og indhold. Hvis du ikke accepterer den pågældende tredjemands regler og vilkår, skal du ikke bruge de relevante feeds, kommentarer og indhold.

5.2 bet365 accepterer ikke noget ansvar for en tredjeparts feeds, kommentarer og indhold.

5.3 bet365 tillader ikke at en medarbejder, andre der på nogen måde er forbundet til denne medarbejder eller personer, der på anden måde forbundet til en tredjepart-tjenesteyder (fastlægges efter bet365s skøn) foretager spil/væddemål på noget marked eller nogen begivenhed, hvor tredjeparttjenesteyderen yder en service til bet365. bet365 vil annullere ethvert væddemål/spil, hvor bet365 efter eget skøn vurderer, at et sådan væddemål/spil har fundet sted.

5.4 Hvor hjemmesiden indeholder links til en tredjeparts hjemmeside og/eller serviceydelser, er disse links udelukkende til din orientering. bet365 har ingen kontrol over indholdet af disse websteder eller serviceydelser og påtager sig intet ansvar for disse eller for tab eller skader, der måtte opstå fra dit brug af disse. Oplysning om et link til en tredjeparts websted udgør ikke en godkendelse af tredjepartens hjemmeside, produkt eller tjenesteydelser (hvis relevant).

6. Fejl

6.1 bet365 er ikke ansvarlig for fejl i forbindelse med væddemål inklusive i tilfælde hvor: (i) der er en tydelig fejl i relevante odds/spread/handicap/totaler/beløb for lukket væddemål/Rediger væddemål fremvist af bet365; (ii) bet365 fortsat accepterer væddemål eller spil på lukkede eller suspenderede markeder; (iii) bet365 forkert beregner eller udbetaler et beløb, inklusive hvor et væddemål er blevet lukket helt, eller (iv) enhver fejl i en vilkårlig talgenerator (RNG) eller betalingstabeller inkluderet i, indbygget i eller anvendt i et spil eller produkt.

6.2 Forkert odds - Hvis en åbenlys fejl opdages før, under eller efter en begivenhed, vil alle væddemål gælde og blive afgjort til det reviderede odds, som fastsættes af bet365. Hvis det reviderede odds fastsættes til mindre end 1,001, bliver væddemålene annulleret.

Hvis der er tid nok inden begivenheden starter, vil bet365 forsøge at kontakte kunden og kan tillade, at væddemålet annulleres. bet365 forbeholder sig suverænt retten til at træffe en sådan beslutning.

6.3 Forkert antal/linje/spread/handicap/total - Hvis en åbenlys fejl opdages før, under eller efter en begivenhed, vil alle væddemål gælde og blive afgjort med det reviderede handicap/den reviderede total, som fastsættes af bet365, undtagen i følgende situationer:

(a) Hvis det reviderede odds fastsættes til mindre end 1,001, annulleres væddemål.

(b) Alle væddemål, som placeres på et handicap/en total, hvor udfaldet allerede er afgjort, da væddemålet blev placeret, vil være ugyldige.

6.4 Forkert beløb ved Luk væddemål eller Rediger væddemål - Væddemål der er blevet lukket eller redigeret af kunden via vores funktion Rediger væddemål før, under eller efter en begivenhed, og hvor beløbet ved lukningen eller redigeringen har været forkert (grundet en fejl i det underliggende odds) er gældende og vil blive afgjort til det korrekte beløb.

Hvor et valg er blevet lukket følgende ukorrekt resultat, afgøres valget herefter i henhold til det korrekte resultat.

6.5 Hvis der er tid nok inden begivenheden starter, vil bet365 forsøge at kontakte kunden og kan tillade, at væddemålet annulleres. bet365 forbeholder sig suverænt retten til at træffe en sådan beslutning.

6.6 Ukorrekt kamp - Hvis en ukorrekt spiller eller et forkert hold står angivet til en kamp, annulleres alle væddemål. bet365 forbeholder sig retten til suverænt at træffe en sådan beslutning.

6.7 Ukorrekt marked - Hvis et ukorrekt marked står angivet til en hvilken som helst kamp eller begivenhed, vil væddemål på det pågældende marked være ugyldige. Andre markeder kan også være ugyldige. bet365 forbeholder sig retten til suverænt at træffe en sådan beslutning.

6.8 Sene væddemål - Hvis et før-kamp-væddemål ved en fejl accepteres, efter at kampen eller begivenheden er startet, uanset årsag, afgøres væddemål som følger:

(a) Hvis begivenheden og markedet tilbydes som Liveodds, forbliver væddemål gyldige til et revideret odds på det tidspunkt, hvor væddemålet blev placeret (hvis det reviderede odds fastsættes til mindre end 1,001, annulleres væddemålene), undtagen hvis udfaldet allerede er afgjort - i så fald annulleres væddemålene.

(b) Hvis begivenheden eller markedet ikke tilbydes som Liveodds, forbliver væddemålet gyldigt, såfremt den valgte deltager/det valgte hold ikke allerede har opnået en fordel (f.eks. et mål, en udvisning til det andet hold osv.). Hvis der er opnået en fordel, forbeholder bet365 sig retten til at annullere væddemålet, uanset om det er vundet eller tabt. Ethvert væddemål placeret, hvor udfaldet allerede er kendt, inklusive liveodds, annulleres.

6.9 Åbenlys fejl - Maksimale gevinster - Det maksimale beløb, der kan vindes ved et placeret væddemål, hvor der er en åbenlys fejl og reviderede odds er £10.000 eller tilsvarende i anden valuta, medmindre det forventede gevinstbeløb af det oprindelige væddemål var højere end £10.000 eller tilsvarende i anden valuta. Under sådanne omstændigheder vil gevinstbeløbet på placeret væddemålet til reviderede odds være det samme som det oprindelige væddemål og overskydende indsats annulleres.

(a) Hvis der er en åbenlys fejl og det reviderede odds fører til, at den mulige gevinst overstiger £10.000, vil den oprindeligt placerede indsats blive reduceret ned til det beløb, der vil give en maksimal gevinst på £10.000 eller tilsvarende beløb i en anden valuta. Det beløb, som indsatsen bliver reduceret med vil blive tilbagebetalt til dig.

(b) Hvis det oprindeligt forventede gevinstbeløb var højere end £10.000 eller tilsvarende beløb i en anden valuta, vil den placerede indsats blive reduceret således at det mulige gevinstbeløb på væddemålet placeret til reviderede odds være det samme som det oprindelige væddemål. Det beløb, som indsatsen bliver reduceret med vil blive tilbagebetalt til dig.

7. Andet

7.1 bet365 overvåger aktivt trafikken til og fra vores hjemmesider. bet365 forbeholder sig ret til efter eget skøn at blokere adgang, hvor beviser tyder på, at automatiserede processer eller robotaktivitet har fundet sted.

7.2 bet365 forbeholder sig ret til at begrænse adgangen til alle eller visse dele af hjemmesiden i forbindelse med visse jurisdiktioner.

7.3 bet365 kan ændre eller justere de produkter, der tilbydes via hjemmesiden til enhver tid og af en hvilken som helst årsag.

7.4 Fra tid til anden, kan hele eller dele af hjemmesiden være utilgængelig for dig på grund af vores vedligeholdelse af hjemmesiden og/eller ændring eller forandring af et af hjemmesidens produkter.

F. VORES ANSVAR

1. bet365 accepterer ikke noget ansvar for eventuelle skader eller tab, der anses for eller påstås at være opstået på grund af eller i forbindelse med hjemmesiden eller dens indhold (herunder forsinkelser eller afbrydelser i drift eller transmission, tab eller beskadigelse af data, kommunikation eller linjeproblemer, en persons misbrug af hjemmesiden eller dens indhold eller eventuelle fejl eller udeladelser i indholdet).

2. bet365 bestræber sig på at sikre, at oplysningerne på hjemmesiden er korrekte, men bet365 garanterer ikke for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af information og materiale på hjemmesiden. Hjemmesiden kan indeholde typografiske fejl eller andre unøjagtigheder, eller forældede oplysninger. bet365 er ikke forpligtet til at opdatere dette materiale. Materialet på hjemmesiden stilles til rådighed "som det er", uden betingelser, garantier eller andre vilkår af nogen art. I det maksimale omfang tilladt ved lov stiller bet365 hjemmesiden til rådighed for dig på det grundlag, at bet365 udelukker enhver tilsikring, udtrykkelige eller stiltiende garantier, betingelser og andre vilkår der udover hvad der følger af disse regler og vilkår kan have virkning i forhold til hjemmesiden.

3. bet365's samlede ansvar overfor dig under eller i forbindelse med disse regler og vilkår overgår ikke:

(a) Værdien af væddemål du har placeret via din konto i forbindelse med det pågældende væddemål eller produkt, der har givet anledning til den pågældende ansvar, og

(b) størrelsen på det pågældende beløb, hvor det pågældende beløb er fejlplaceret af os.

(c) £10.000 i forbindelse med anden form for hæftelse.

4. bet365’s mulige erstatningsansvar, i kontrakt, uden for kontrakt, for eventuelle øvrige retsbrud eller på anden måde uanset at der måtte være udvist uagtsomhed fra bet365s side omfatter under ingen omstændigheder følgende typer tab uanset om de opstår som direkte eller indirekte tab:

(a) tab af fortjeneste

(b) tab af forretningsmuligheder

(c) tab af indtægt

(d) tab af muligheder

(e) tab af data

(f) tab af goodwill eller omdømme

(g) eventuelle særlige, indirekte tab eller følgetab,

uanset om sådanne tab var påregnelige for parterne på tidspunktet for disse regler og vilkårs ikrafttræden.

5. Intet i dette afsnit F skal begrænse bet365’s ansvar for at udbetale kundens gevinster eller andre beløb, der skyldes til kunden til fulde i overensstemmelse med disse regler og vilkår samt i overensstemmelse med reglerne om maksimumgevinster på produkter i Appendiks 2 i disse regler og vilkår.

6. Intet i disse regler og vilkår skal udelukke eller begrænse bet365's ansvar for:

(a) død eller personskade forårsaget af bet365's uagtsomhed,

(b) bedrag eller bedragerisk vildledning, eller

(c) ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses ifølge gældende lov.

G. VORES OPHAVSRETTIGHEDER

1. Indholdet af hjemmesiden er beskyttet af internationale love om ophavsret og andre immaterielle ejendomsrettigheder. Ejeren af disse rettigheder er bet365, dets datterselskaber eller anden tredjemand.

2. Alle produkt- og firmanavne samt logoer nævnt på hjemmesiden, er varemærker, servicemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere, herunder bet365.

3. Undtagen i det omfang, det kræves for at bruge et produkt med henblik på at placere spil eller væddemål, må ingen del af hjemmesiden gengives eller lagres, ændres, kopieres, genudgives, uploades, sendes, transmitteres eller distribueres, på nogen som helst måde eller indgå i et andet websted eller i et offentlig eller privat elektronisk søgesystem eller tjenesteydelse, herunder tekst, grafik, video, beskeder, kode og/eller software uden vores udtrykkelige forudgående skriftlige samtykke.

4. Hvis du gør brug af en funktion, der gør det muligt for dig uploade materiale til vores hjemmeside, kommentere, udgive andet indhold på hjemmesiden ("Brugerindhold"), så vil brugerindholdet betragtes som ikke-fortroligt og ikke-ophavsretligt, og bet365 har ret til at bruge, kopiere, distribuere og offentliggøre sådant materiale til tredjemand til ethvert formål. bet365 har også ret til at videregive din identitet til enhver tredjemand der hævder, at materiale sendt eller uploadet af dig til hjemmesiden udgør en krænkelse af deres ophavsrettigheder eller deres ret til privatlivets fred. bet365 har ret til at fjerne, ændre eller redigere materiale eller indlæg du uploader på hjemmesiden.

5. Enhver kommerciel anvendelse eller udnyttelse af hjemmesiden eller dens indhold er strengt forbudt.

H. ANDRE BESTEMMELSER

1. Disse regler og vilkår, reglerne om fortrolighed, reglerne og anden dokumentation udtrykkelig nævnt heri samt andre retningslinjer eller regler offentliggjort på hjemmesiden udgør hele aftalen mellem parterne og erstatter enhver forudgående aftale mellem parterne vedrørende deres samhandel. Du anerkender og accepterer, at ved accept af disse regler og vilkår, reglerne om fortrolighed, reglerne og anden dokumentation udtrykkelig nævnt heri og andre regningslinjer eller regler offentliggjort på hjemmesiden, at du ikke påberåber dig, og ingen klagemulighed har i forbindelse med, nogen erklæring, tilsikring, garanti, aftale, løfte eller forsikring (uanset om uagtsomt eller uskyldigt lavet) af nogen person (hvad enten part i denne aftale eller ej), medmindre sådanne er udtrykkeligt anført i disse regler og vilkår. Intet i denne paragraf begrænser eller udelukker noget ansvar for bedrageri eller svigagtig misrepræsentation.

2. Under ingen omstændigheder kan en forsinkelse, fejl eller undladelse (helt eller delvist) i håndhævelsen, påberåbelse, udførelse eller udøvelse af en ret, beføjelse, rettighed, krav eller retsmiddel tillagt i henhold til eller opstået under disse regler og vilkår eller i lovgivningen, blive anset for at være eller udlægges som et afkald på påberåbelse af en sådan ret, beføjelse, rettighed, krav eller retsmiddel, eller på anden måde hindre påberåbelse heraf, herunder også påberåbelse på et senere tidspunkt.

3. De rettigheder og retsmidler, oplyst i disse regler og vilkår er kumulative og (medmindre andet er nævnt i disse regler og vilkår) udelukker ikke andre rettigheder eller retsmidler i lovgivningen.

4. Hvis nogen bestemmelse i disse regler og vilkår af en domstol eller administrativ instans i en kompetent jurisdiktion bliver fundet at være ugyldig eller uden retskraft, såsom ugyldighed eller uanvendelighed, berører det ikke de øvrige bestemmelser i disse regler og vilkår, som skal forblive i kraft og effekt.

5. Du er forpligtet til at gøre nødvendige dokumenter retsgyldige samt at foretage de handlinger, som er fastsat i disser regler og vilkår, som bet365 med rimelighed måtte anmode om og/eller som er nødvendige for at sikre bet365s rettigheder og mulighed for håndhævelse af disse regler og vilkår og dermed sikre fuld anvendelse af disse regler og vilkår.

6. Intet i disse regler og vilkår skal skabe eller anses for at skabe et partnerskab, joint venture eller principal-agent forhold mellem parterne, og ingen part skal have bemyndigelse til at binde nogen anden på nogen måde, medmindre andet udtrykkeligt er fastsat i disse regler og vilkår.

7. bet365 skal ikke bryde disse regler og vilkår, og vil heller ikke være ansvarlig for forsinkelse i udførelsen, eller svigt i udførelsen af sine forpligtelser, hvis disse forsinkelser eller svigt opstår ved events eller omstændigheder uden for rimelig kontrol, inklusive (men ikke begrænset til) fejl i telekommunikationsnetværk, strømsvigt, fejl i tredjeparts computer hard-/software, brand, lynnedslag, eksplosion, oversvømmelse, voldsomme vejrforhold, industrielle konflikter eller lockouts, terroraktiviteter og handlinger udvist af regeringen eller andre kompetente myndigheder. Under sådanne omstændigheder vil tiden for udførelsen blive forlænget med en periode svarende til perioden som udførelsen er blevet forsinket/svigtet.

8. bet365 kan tildele, overføre, sub-licensere eller på anden måde overdrage disse regler og vilkår, eller overdrage nogle af sine rettigheder og forpligtelser i henhold til disse regler og vilkår til enhver virksomhed inden for bet365 gruppen.

9. Enhver meddelelse som gives under disse regler og vilkår skal være skriftligt enten på engelsk eller på dansk hvis du foretrækker det og leveres ved direkte levering via post med kvittering for modtagelsen, anbefalet brev eller luftpost til: (a) i tilfælde af bet365, adressen på den pågældende bet365 selskab som beskrevet i begyndelsen af disse regler og vilkår, og (b) for varsel af bet365 til dig i henhold til kundens registreringsprocedure (herunder enhver ændring af disse oplysninger, du har anmeldt til bet365) Enhver meddelelse anses for at være modtaget: (a) hvis afleveres personligt, på leveringstidspunktet (b) hvis den sendes via post med kvittering for modtagelsen eller anbefalet brev, og modtages klokken 9.30 på den anden hverdag efter datoen for stempling (c) hvis den sendes som forudbetalt registreret luftpost, og modtages kl 9.30 på den femte hverdag efter datoen for stempling, og (d) hvis sendt via fax, på tidspunktet for afsendelsen fra afsenderen.

10. Appendiks, reglerne om fortrolighed, reglerne og anden dokumentation udtrykkelig nævnt heri og andre retningslinjer offentliggjort på hjemmesiden udgør en integreret del af disse regler og vilkår og har samme virkning, som hvis de var fastsat i deres helhed i disse regler og vilkår. I tilfælde af uoverensstemmelse mellem hoveddelen i disse regler og vilkår og appendiks, reglerne om fortrolighed, reglerne og/eller anden dokumentation udtrykkelig nævnt heri og andre retningslinjer offentliggjort på hjemmesiden, vil hoveddelen/tillæggene gælde.

I. KLAGER, TVISTER, GÆLDENDE LOV OG JURISDIKTION

1. Skulle der være noget krav eller nogen tvivlsspørgsmål i forbindelse med en tidligere eller nuværende transaktion, bedes du kontakte os. Hvis bet365 er ude af stand til at bilægge tvisten, så er begge parter berettiget til at henvise tvisten til en mægler, som Independent Betting Adjudication Service (IBAS) eller via platformen onlinetvistbilæggelse (OTB), hvis afgørelse vil være endelig (undtagen i forbindelse med en åbenbar fejl), underlagt af fuld repræsentation givet til alle involverede parter.

2. Klik her for at læse mere om IBAS og OTB.

3. Afgørelse af væddemål på amerikanske sportsgrene: I alle tilfælde afgøres væddemål på amerikanske sportsgrene ved at bruge statistik og resultater fra den ledende instans indenfor hver sportsgren (åbenbare fejl undtaget). De respektive ledende instanser er som følger: NFL, NCAAF, CFL, NBA, NCAAB, NHL, MLB, NASCAR, MLS og PGA-touren.

4. Disse regler og vilkår og enhver tvist eller krav, der udspringer af eller i forbindelse med disse eller indholdet, uanset om det af kontraktligt eller ikke-kontraktlig karakter, skal være underlagt og fortolkes i overensstemmelse med de danske love.

5. Ved at acceptere disse regler og vilkår og/eller placere væddemål eller spil og/eller gøre brug (uanset tilladelse eller ej) af de faciliteter, der tilbydes af bet365 (enten gennem hjemmesiden eller andet), accepterer du uigenkaldeligt, at domstolene i Danmark har enekompetence til at afgøre eventuelle tvister, der opstår ud af eller i forbindelse med disse regler og vilkår. Desuagtet ovennævnte er bet365 berettiget til at gøre krav mod en kunde ved retten på kundens bopæl.

Appendiks et

FØLGENDE VALUTAER KAN BENYTTES HOS bet365

Restriktioner kan gælde afhængig af landet, du er bosat i og/eller den valgte betalingsmetode.

Argentinske pesos (ARS)
Bulgarske leva (BGN)
Brasilianske reais (BRL)
Tjekkiske koruny (CZK)
Danske kroner (DKK)
Euro (EUR)
Ungarske forint (HUF)
Islandske kronur (ISK)
Indiske rupee (INR)
Japanske yen (JPY)
Mexicanske pesos (MXN)
New Zealandske dollar (NZD)
Norske kroner (NOK)
Polske zlotych (PLN)
Rumænske new lei (RON)
Svenske kroner (SEK)
Schweiziske franc (CHF)
Britiske pund (GBP)
US dollar (USD)

Følgende valutaer kan benyttes i Vegas hos bet365;

Danske kroner (DKK)
Euro (EUR)

Appendiks to

VÆDDEMÅLSDÆKNING

DE EFTERFØLGENDE BESTEMMELSER I DETTE APPENDIKS TO ER UNDERLAGT REGLERNE FOR DEN SPORTSGREN, BEGIVENHED ELLER DET PRODUKT, SOM DIT VÆDDEMÅL ER RELATERET TIL.

Amerikanske sportsgrene

Vi accepterer væddemål på alle nordamerikanske sportsgrene såsom amerikansk fodbold, baseball, basketball, hockey, golf, Nascar og CFL osv.

Væddemål på sportsbegivenheder og andre specialbegivenheder

Vi accepterer væddemål på sportsbegivenheder og andre specialbegivenheder, der annonceres på hjemmesiden. Alle sådanne væddemål er underlagt reglerne, der gælder for hver sport, f.eks. fodbold, tennis, boksning osv. I en kamp mellem to hold, hvor deltagerne er nævnt ved navn, og en spiller udskiftes før kampens start, er alle væddemål, der blev indgået før ændringen, ugyldige, uanset om de vindes eller tabes. Vores generelle spilleregler er gældende for situationer, der ikke dækkes af specialreglerne.

Hvor resultatet af et marked (f.eks. Vinder, Over/under, Korrekt resultat eller tilsvarende) er uafgjort (tie) og intet odds var givet for dette udfald, erklæres alle væddemål på deltagere involveret i det uafgjorte resultat ugyldige, og indsatser returneres.

Resultatet af en kamp eller begivenhed bliver fastlagt på dagen for dens afgørelse i forbindelse med afgørelse af væddemål, afventende bekræftelse fra den relevante ledende instans. Enhver efterfølgende undersøgelse, der kan resultere i en ændret beslutning, vil ikke blive anerkendt af bet365, og den oprindelige afregning af væddemål vil gælde.

Hvis stedet for et sportsarrangement ændres, vil alle væddemål baseret på det oprindelige sted annulleres og indsatser refunderes, medmindre andet angives.

Odds på kupon - Til de specificerede sportsgrene har vi en kupon, som lister odds på spillemulighederne inden for bestemte tidsrammer for de næste 3/6/12/24/48/72 timer. Væddemål er gældende uanset ændringer i afviklingstidspunktet.

MAKSIMUMGEVINST

Maksimumsgevinster for en 24 timers periode for hver sport er beskrevet nedenunder og er eksklusiv indsats. Maksimumgevinsten er anført i engelske pund (GBP) som standardvaluta for at sikre konsistens på tværs af de forskellige valutaer, men udbetalinger omregnes til tilsvarende i den pågældende valuta.

Der hvor et multispil er placeret indeholdende begivenheder med forskellige grænser for maksimumgevinsten, vil den laveste grænse gælde. Alle grænser for maksimumgevinster gælder for alle individuelle kunde eller gruppe af kunder, der samarbejder og har placeret spil, der indeholder de samme valg, inklusive når der er placeret en serie af væddemål til forskellige odds over adskillige dage ved brug af forskellige spillekonti og/eller på tværs af forskellige væddemålskanaler. Dersom vi har grund til at tro, at en række væddemål er blevet placeret på denne måde, vil den totale udbetaling for alle disse kombinerede spil blive begrænset til én udbetaling af maksimumgevinst.

Fodbold

£2.000.000 for alle mændenes A-landskampe og følgende turneringer - England - Premier League, Championship, League 1, League 2, FA Cup, Spanien - La Liga, Italien - Serie A, Tyskland - 1. Bundesliga, Frankrig - Ligue 1, UEFA Champions League og UEFA Europa League.

£500.000 for følgende turneringer - Australien - A-League, Skotland - Premiership, England - National League, Norge - Tippeligaen, Portugal - Primeira Liga, Sverige - Allsvenskan og England - League Cup.

£250.000 for følgende turneringer - Spanien - Segunda, Italien - Serie B, Tyskland - 2. Bundesliga, Frankrig - Ligue 2, Danmark - Superliga, Holland - Eredivisie, Finland - Veikkausliiga, Japan - J-League, Norge - 1. division, Sverige - Superettan og USA - MLS.

£100.000 for følgende turneringer - Østrig - Bundesliga, Belgien -1. division A, Danmark - 1. division, Skotland - Championship, League One, League Two, Schweiz - Super League, Grækenland - Super League og Tyrkiet - Super League.

£50.000 for alle andre fodboldkonkurrencer og for kvalifikationsrunder til alle turneringer, inklusive kvalifikationsrunder til UEFA Champions League, kvalifikationsrunder til Europa League og kvalifikationsrunder til FA Cup (gælder ikke for mændenes samtlige landsholds-kvalifikationsrunder).

Futsal, strandfodbold og indendørs fodbold er ekskluderede fra disse grænser.

Boksning/UFC

£250.000 for alle markeder på boksning.

£25.000 for alle UFC-markeder.

Cricket

£250.000 for alle markeder.

Golf

£500.000 for alle markeder.

Rugby Union

£500.000 for Vinder, Handicap og Totaler på landskampe, World Cup, Six Nations, Four Nations, Aviva Premiership, Heineken Cup og Super Rugby.

£100.000 for alle andre markeder og konkurrencer, der ikke er nævnt.

Rugby League

£500.000 for Kampvinder, Handicap og Totaler på Super League, NRL, landskampe og World Cup.

£100.000 for alle andre markeder og konkurrencer, der ikke er nævnt.

Australian Rules

£250.000 for Vinder, Handicap og Totaler på AFL.

£25.000 på alle andre markeder/konkurrencer for Australian Rules som ikke nævnt herover.

Motorsport

£250.000 for vinder af formel 1 kører- og konstruktørmesterskab og alle løbsvindere af individuelle Grand Prix'er.

£100.000 for alt andet motorsport og markeder, der ikke er nævnt.

Amerikansk fodbold

NFL

£500.000 for alle Lige på, Handicap, Totaler og Superbowl-vinder.

£50.000 for alle andre NFL-markeder, der ikke er nævnt.

NCAAF

£100.000 for alle Lige på, Handicap og Totaler.

£25.000 for alle andre NCAAF-markeder, der ikke er nævnt.

CFL

£100.000 for alle Lige på, Handicap og Totaler.

£25.000 for alle andre CFL-markeder, der ikke er nævnt.

Andre Ligaer

£50.000 for Lige på, Handicap og Totaler.

£25.000 for alle andre markeder, der ikke er nævnt ovenover.

Tennis

£500.000 for markederne Vinder turneringen og Kampens vinder fra alle singlekampe for hovedlodtrækningen fra følgende begivenheder: mændenes Grand Slam-turneringer, ATP World Tour og Davis Cup - Verden - Gruppe (inkl. Verden - Gruppe - Playoff).

£250.000 for markederne Vinder turneringen og Kampens vinder fra alle singlekampe for hovedlodtrækningen fra følgende begivenheder: kvindernes Grand Slam-turneringer, WTA Tour og Fed Cup - Verden - Gruppe 1 (inkl. Verden - Gruppe 1 - Playoff).

£25.000 for alle andre markeder/turneringer, der ikke er nævnt herover (dette inkluderer alle turneringer indenfor ITF, ATP Challenger, WTA 125k, alle doublekampe på ATP/WTA/Grand Slam/Davis Cup/Fed Cup og alle kvalifikationsbegivenheder).

Baseball

MLB

£500.000 for alle Lige på, Run lines, Totaler og Vinder af World Series.

£50.000 for alle andre MLB-markeder, der ikke er nævnt.

Andre ligaer

£50.000 for alle andre baseballkonkurrencemarkeder Lige på, Run line og Totaler.

£10.000 for alle andre baseballkonkurrencemarkeder.

Ishockey

NHL

£500.000 for alle Lige på, Handicap, Totaler og Stanley Cup-vinder.

£50.000 for alle andre markeder, der ikke er nævnt.

£100.000 for markederne Lige på, Handicap, Kamptotaler og Vinder på Finland - SM Liga, KHL, Sverige - SHL.

Andre

£25.000 for alle andre markeder/ligaer/turneringer, der ikke er nævnt ovenfor.

Basketball

NBA

£500.000 for alle Lige på, Handicap, Totaler og Vinder af NBA Championship.

£50.000 for alle andre NBA-markeder, der ikke er nævnt.

NCAAB

£100.000 for alle Lige på, Handicap, Totaler og Vinder af NCAAB Championship.

£25.000 for alle andre NCAAB-markeder, der ikke er nævnt.

Euro League/Spanien ACB

£100.000 for alle Lige på, Handicap og Totaler i EuroLeague/Spanien ACB.

Andre

£25.000 for alle andre basketballmarkeder/-konkurrencer, der ikke er nævnt ovenfor.

Dart

£250.000 for alle BDO-, PDC-, Premier League-kampvindere og markeder for turneringsvindere.

£25.000 for alle andre dartmarkeder/turneringer, der ikke er nævnt.

Snooker

£250.000 for markeder på kampvinder/turneringsvinder for Premier League- og World Ranking-turneringskampe.

£25.000 for alle andre markeder/turneringer, der ikke er nævnt.

Boccia

£100.000 for alle markeder på kampvinder og turneringsvinder.

£25.000 for alle andre markeder, der ikke er nævnt.

Håndbold

£100.000 for alle Lige på, Handicap, Totaler og Turneringsvinder.

£25.000 for alle andre markeder, der ikke er nævnt.

Cykling

£100.000 for alle markeder.

Volleyball

£100.000 for alle volleyball kampvindere og turneringsvindere.

£25.000 for alle andre markeder, der ikke er nævnt.

eSport

£25.000 for alle markeder.

Alle andre sportsgrene ikke nævnt ovenfor, ikke-sport, specialvæddemål og andre lignende væddemål

£25.000 for alle ikke-sportsvæddemål og specielle væddemål (f.eks. næste fodboldmanager for et hold, Big Brothervinder osv.)

Alle andre maksimumudbetalinger på sport er £25.000 (inklusive strandfodbold/indendørs fodbold/Futsal og Beach volleyball).

Indbyrdes afhængige væddemål

Multivæddemål, hvor forskellige valg inden for samme begivenhed kombineres, accepteres ikke, hvis resultatet af ét påvirker eller påvirkes af det andet.

For eksempel i en fodboldkamp mellem Arsenal og Everton:

Hvis oddsene er lige (2.00) på, at Arsenal vinder hjemme mod Everton, og hvis de korrekte odds for, at Arsenal vinder 1-0, er 9.00, vil en kunde få odds 18.00 på en odds 9.00 chance, hvis han/hun indgår et doublevæddemål på, at Arsenal vinder 1-0 og på den korrekte score. Dette skyldes, at Arsenal automatisk har vundet kampen, hvis de vinder 1-0.

Hvis sådan et væddemål accepteres ved en fejl, vil det blive afregnet som to singlevæddemål med indsatsen fordelt ligeligt.

Der er en undtagelse fra reglen, hvor der tilbydes specielle odds for den kombinerede eventualitet, f.eks. double på første målscorer/korrekt score, kendt som scorecast.

Når resultaterne af de forbundne dele af et væddemål fremkommer på forskellige tidspunkter, men stadig i samme turnering, bliver væddemålet afregnet som anvist, hvor oddsene for det andet og efterfølgende valg bestemmes på hvert enkelt stadie.

For eksempel, et dobbeltspil:

Federer vinder semifinalen i Wimbledon, og

Federer vinder hele Wimbledonturneringen.

Da oddsene for det andet valg afhænger af resultatet af det første, kan oddsene for, at Roger Federer vinder turneringen ikke bruges til at beregne doublen på det tidspunkt, væddemålet blev indgået, og de korrekte odds, efter at det første valg er færdigt, anvendes i stedet.

Multivæddemål der kombinerer samme valg indenfor forskellige begivenheder accepteres heller ikke, hvis resultatet af det ene valg påvirker eller påvirkes af det andet.

For eksempel, et dobbeltspil:

Chelsea vinder deres Champions League/gruppe, og

Chelsea vinder Champions League.

Eftersom oddsene for at Chelsea vinder Champions League afhænger af, om de vinder deres gruppe i Champions League, kan oddsene for, at de vinder Champions League ikke bruges til at beregne doublen på det tidspunkt, væddemålet blev indgået. Der vil i stedet blive tilbudt specialodds på, at de vinder begge.

Hvis et multivæddemål med valg, der er indbyrdes afhængige, accepteres ved en fejl, forbeholder bet365 sig ret til at erklære hele eller dele af væddemålet ugyldigt.

2-vejs markeder

Ved uafgjort i et 2-vejs marked, hvor der ikke er tilbudt nogen odds for uafgjort, vil spil blive afgjort i henhold til de individuelle sportsregler.

Dødt løb

Hvor valg ender med dødt løb, vil indsatsen blive fordelt i henhold til antal valg som ender med dødt løb og udbetales til hele oddset

Betingede væddemål (kaldes også ATC-væddemål)

ATC-væddemål accepteres kun, hvis der spilles på en vinder. Det gælder for alle sportsgrene. Du kan vælge at overføre den samme indsatsenhed eller en specifik del af dine potentielle gevinster fra et valg til et andet, efterhånden som vi kommer frem i din liste med ATC-væddemål. ATC-væddemål afregnes i den rækkefølge, de forekommer på din kupon, indtil hele beløbet, der er sat til side, er opbrugt. Hvis beløbet, der er satset (eller overført efterfølgende) på det næste valg, ikke er stort nok til, at vi kan følge dine instruktioner, vil det pågældende valg blive afregnet i forhold til det tilgængelige beløb.

Bemærk, at din ATC-indsats ikke må overstige indsatsen for det forrige valg.

Omvendt betingede væddemål (kaldes også omvendt ATC-væddemål)

Du kan vælge et antal valg (maks. 14) i to omvendte ATC-væddemål. De ovenstående regler for ATC-afregning er gældende, men indsatsheden forbliver uændret gennem hele væddemålet. Hvad angår den 'omvendte' del af væddemålet, går indsatsen fra eventuelle gevinster fra det sidste valg på kuponen videre til det næstsidste valg osv. (dvs. væddemålene afregnes i den modsatte rækkefølge af, hvordan de står på kuponen).

Ved alle ATC-væddemål og omvendte ATC-væddemål har kunderne valget mellem en-vejs og to-vejs ved indgåelse af væddemålet, dvs. at kunden kan vælge at stoppe væddemålet ved en annullering eller ikke-deltager.

Regel 4 - Sport generelt

Vinder-spil (defineret som efter lodtrækning/efter feltet er bekræftet for en specifik begivenhed) kan være omfattet af Regel 4 (fradrag). Denne regel vil blive anvendt i overensstemmelse med fradragstabellen dog med den undtagelse, at en Regel 4 for 5 pence eller mindre ikke vil blive anvendt. Dermed vil Regel 4 altså finde anvendelse, når en deltager trækker sig og vedkommende står i odds 10.00 eller mindre. Fradrag kan gælde for løbere, der er slettet fra det endelige felt inden løbets start. Enhver sådant fradrag vil gælde den samlede udbetalingsværdi for alle væddemål placeret før sletningen, og bet365's reformulering af et nyt marked.